transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ideology, party systems and corruption voting in European democracies

Författare och institution:
Andreas Bågenholm (Statsvetenskapliga institutionen); Nicholas Charron (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Electoral Studies, 41 s. 35-49
ISSN:
0261-3794
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Nyckelord:
Corruption; Voting behavior; Party systems; Voter ideology
Postens nummer:
229772
Posten skapad:
2016-01-05 15:02
Posten ändrad:
2016-01-07 08:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007