transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Patch-testing with Main Sensitizers Does Not Detect All Cases of Contact Allergy to Oxidized Lavender Oil.

Författare och institution:
Lina Hagvall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Johanna Bråred Christensson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi & Institutionen för kemi och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Acta Dermato-Venereologica, 96 ( 5 ) s. 679-683
ISSN:
0001-5555
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Lavender oil is an essential oil obtained from lavender (Lavendula angustifolia). The main components linalool and linalyl acetate have been shown to autoxidize in contact with oxygen in the air, forming sensitizing hydroperoxides. Patients with suspected allergic contact dermatitis were consecutively patch-tested with oxidized lavender oil 6% pet., oxidized linalyl acetate 6% pet., and oxidized linalool 6% pet. to investigate the frequency of contact allergy to oxidized lavender oil, and the pattern of concomitant reactions to oxidized linalool and oxidized linalyl acetate. Positive reactions to oxidized lavender oil were found in 2.8% of the patients. Among those, 56% reacted to oxidized linalool and/or oxidized linalyl acetate, while 52% reacted to the fragrance markers of the baseline series. Oxidized lavender oil showed among the highest frequencies of contact allergy to studied essential oils. A well-standardized preparation of oxidized lavender oil could be a useful tool for diagnosis of contact allergy to fragrances.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Postens nummer:
229771
Posten skapad:
2016-01-05 15:00
Posten ändrad:
2016-07-25 13:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007