transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Klimatförändring och emotionshantering: institutionalisering av miljörörelsen i Danmark

Författare och institution:
Linda Soneryd (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Åsa Wettergren (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Slagmark, 71 s. 163-178
ISSN:
0108-8084
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
Danmark, miljörörelsen, klimatförändring, emotionshantering, insitutionalisering
Postens nummer:
229737
Posten skapad:
2016-01-05 12:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007