transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sustainable Urban Freight Systems and Freight Demand Management

Författare och institution:
José Holguin-Veras (-); Ivan Sanchez-Diaz (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport, Chalmers); Michael Browne (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik)
Publicerad i:
Transportation Research Procedia, 12 s. 40-52
ISSN:
2352-1465
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
The paper defines the field of Freight Demand Management (FDM) and positions it in the broad range of public sector initiatives aimed at improving urban freight activity. To illustrate the magnitude of the impacts of FDM, the paper estimates the contributions to freight traffic by the various industry sectors in a sample of metropolitan areas, establishes the role of freight behavior research, and summarizes the performance of a number of FDM initiatives. The paper ends with a discussion of policy implications and conclusions.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Transportteknik och logistik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Nyckelord:
urban freight; freight demand management; off-hour deliveries; freight consolidation
Chalmers styrkeområden:
Transport
Postens nummer:
229732
Posten skapad:
2016-01-05 12:48
Posten ändrad:
2016-09-07 14:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007