transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Impacts of the London Congestion Charge and Low Emissions Zones

Författare och institution:
Andrea Broaddus (-); Michael Browne (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik); Julian Allen (-)
Publicerad i:
Transportation Research Record, 2478 s. 1-11
ISSN:
0361-1981
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
229714
Posten skapad:
2016-01-05 12:19
Posten ändrad:
2016-04-14 13:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007