transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Modelling the link between leader-member exchange and individual innovation in R&D

Författare och institution:
Leif Denti (Psykologiska institutionen); Sven Hemlin (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
International Journal of Innovation Management, 20 ( 3 ) s. 1-23
ISSN:
1363-9196
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This study models individual characteristics, leadership, and organisational support in relationship to individual innovation in highly complex research and development (R&D) settings. The study reports on a survey of 166 R&D team members, 43 team leaders, and 10 department managers in five Swedish industrial organisations. Individual innovation was measured using four indicators (new products, new patent applications, scientific publications, and other publications) and team leaders’ ratings of innovative work behaviour. Individuals' inclination to take personal initiative predicted individual innovation, while intrinsic motivation and leadership (conceptualised by leader–member exchange (LMX) theory) did not. A mediating effect was found whereby LMX was associated with individual innovation through the personal initiative of team members. Organisational support moderated the relationship between LMX and individual initiative. High organisational support strengthened the relationship. Read More: http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1363919616500389?src=recsys&
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Nyckelord:
innovation, kreativitet, ledarskap
Ytterligare information:
http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1363919616500389?src=recsys&
Postens nummer:
229701
Posten skapad:
2016-01-05 11:33
Posten ändrad:
2016-01-07 08:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007