transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Alternative discourses in the coaching of high performance youth sport: exploring language of sustainability

Författare och institution:
Karin Grahn (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
Sustainability in high performance sport: Current practices - future directions, s. 40-52
ISBN:
9781138100848
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
coaching discourse; high performance; swimming; sustainability; discourse; educational practice
Postens nummer:
229680
Posten skapad:
2016-01-05 10:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007