transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cerebrospinal fluid markers of central nervous system injury in decompression illness - a case-controlled pilot study.

Författare och institution:
Pashtun Shahim (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); P Arnell (-); Andreas Kvarnström (-); Anders Rosén (-); Daniel Bremell (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Lars Hagberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Diving and hyperbaric medicine, 45 ( 4 ) s. 240-3
ISSN:
1833-3516
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Decompression sickness (DCS) may cause a wide variety of symptoms, including central nervous system (CNS) manifestations. The main objective of this study was to examine whether DCS is associated with neuronal injury, and whether DCS could result in altered amyloid metabolism.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Infektionsmedicin
Ytterligare information:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=26687311
Postens nummer:
229664
Posten skapad:
2016-01-05 10:40
Posten ändrad:
2016-03-30 15:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007