transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reflekterande och matematiserande barn

Författare och institution:
Cecilia Kilhamn (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Plenumföreläsning på Novemberkonferansen 24-25 november 2015 i Trondheim. Meningsfull matematikk for alle.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Dagens samhälle ställer helt andra krav på matematikkunskaper än vad som ryms i folkskolans ursprungliga ämne ”räkning”. Idag ligger fokus i många länders läroplaner för matematikämnet mer på att utveckla matematiska kompetenser än på procedurella räknefärdigheter. Hur möter vi dessa förväntningar? Hur utbildar vi elever i matematiska resonemang, argumentation och kreativ problemlösning?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
229656
Posten skapad:
2016-01-05 09:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007