transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Unga matematiker i arbete

Författare och institution:
Cecilia Kilhamn (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Nämnaren, 42 ( 4 ) s. 13-14
ISSN:
0348-2723
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
mathematics, ROMB
Postens nummer:
229654
Posten skapad:
2016-01-05 09:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007