transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vi ska ta hästen med oss till Mars

Författare och institution:
Maria Sundin (Institutionen för fysik (GU)); Petra Andersson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Forskning & Framsteg, ( 1 ) s. 48-51
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Husdjursvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
häst, Mars, hippologi, filosofi, astrofysik
Ytterligare information:
http://fof.se/tidning/2016/1/artikel/vi-ska-ta-hasten-med-oss-till-mars#overlay=tidning/2016/1/artikel/vi-ska-ta-hasten-med-oss-till-mars
Postens nummer:
229628
Posten skapad:
2016-01-04 18:50
Posten ändrad:
2016-07-27 16:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007