transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Miljösociologi

Författare och institution:
Rolf Lidskog (-); Göran Sundqvist (Sociologiska institutionen. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier)
ISBN:
978-91-44-05605-0
Antal sidor:
182
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
229598
Posten skapad:
2016-01-04 15:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007