transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interaction Of Proteasomes And Complement C3, Assay Of Antisecretory Factor In Blood.

Författare och institution:
Ivar Lönnroth (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Merna Oshalim (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Stefan Lange (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Ewa Johansson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
Journal of immunoassay & immunochemistry, 37 ( 1 ) s. 43-54
ISSN:
1532-1819
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Antisecretory factor (AF) is a protein complex which inhibits inflammation and regulates fluid transport. In the present study two new immunoassays (ELISA) are developed. The first ELISA establishing a 26S proteasome concentration of 0.41±0.03 µg/ml in normal plasma, the second ELISA disclosing the binding of proteasomes to complement factor C3. The latter test values increased about tenfold following intake of processed cereals, paralleling with the old AF ELISA. The proteasome/C3 complex is purified and shown to expose hidden antisecretory peptide sequence and contain the inactive C3c protein. These findings might explain the antisecretory and anti-inflammatory effect during AF complex formation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området ->
Immunbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Infektionsmedicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Klinisk laboratoriemedicin
Nyckelord:
Keywords antisecretory factor, circulating proteasomes, complement, cereals, inflammation
Postens nummer:
229526
Posten skapad:
2016-01-04 11:46
Posten ändrad:
2016-04-06 09:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007