transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Determinants of changes in vitamin D status postpartum in Swedish women.

Författare och institution:
Petra Brembeck (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Anna Winkvist (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Mari Bååth (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Linnea Bärebring (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Hanna Augustin Olausson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition)
Publicerad i:
The British journal of nutrition, 115 ( 3 ) s. 422-430
ISSN:
1475-2662
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Low vitamin D status has been associated with unfavourable health outcomes. Postpartum, it is speculated that maternal vitamin D status decreases due to transfer of vitamin D from mother to child through breast milk. A few studies have investigated changes in maternal vitamin D postpartum and possible determinants. Thus, the aims of the present study were to determine changes in serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) between 2 weeks and 12 months postpartum in Swedish women and to evaluate lactation and other determinants for changes in 25(OH)D concentration postpartum. In total, seventy-eight women were studied at 2 weeks, 4 months and 12 months postpartum. Data collection included measurements of weight and height as well as information about lactation, sun exposure, use of oestrogen contraceptives and physical activity level. Blood samples were collected and serum 25(OH)D levels were analysed using liquid chromatography-tandem MS. Dietary intake of vitamin D was recorded using 4-d food diaries. For all the women studied, mean serum 25(OH)D did not change between 2 weeks and 12 months postpartum (67 (sd 23) v. 67 (sd 19) nmol/l). No association was found between lactation and changes in serum 25(OH)D concentration postpartum. Significant determinants for postpartum changes in 25(OH)D concentration were use of vitamin D supplements (P=0·003), use of oestrogen contraceptives (P=0·013) and season (P=0·005). In conclusion, no changes were observed in 25(OH)D concentrations during the 1st year postpartum in these women and no association was found between lactation and changes in 25(OH)D concentration postpartum. The main determinants for the variation in changes in 25(OH)D concentrations postpartum were use of vitamin D supplements, use of oestrogen contraceptives and season.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Postens nummer:
229521
Posten skapad:
2016-01-04 11:38
Posten ändrad:
2016-04-04 16:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007