transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Secular changes and cognitive development in old age

Författare och institution:
Valgeir Thorvaldsson (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
The Horizons for Comparative and Integrative Research on Ageing and Health meeting,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
Postens nummer:
229520
Posten skapad:
2016-01-04 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007