transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Assessment of past, present and future environmental changes on the Tibetan Plateau

Författare och institution:
Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper & Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV), Chalmers); B. Xu (-); T. Yao (-); Z. Guo (-); P. Cui (-); F. Chen (-); R. Zhang (-); X. Zhang (-); Y. Zhang (-); J. Fan (-); Z. Hou (-); T. Zhang (-)
Publicerad i:
Chinese Science Bulletin,
ISSN:
1001-6538
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
mandarin
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
229464
Posten skapad:
2016-01-04 00:08
Posten ändrad:
2016-02-29 11:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007