transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Management Innovations for Healthcare Organizations: Adopt, abandon or adapt?

Författare och institution:
Anders Örtenblad (-); Carina Abrahamson Löfström (Förvaltningshögskolan); Rod Sheaff (-)
ISBN:
978-1-138-82569-7
Antal sidor:
462
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
Routledge, Taylor & Francis group
Förlagsort:
NY, USA
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Management innovations, healthcare, adaptation
Postens nummer:
229450
Posten skapad:
2016-01-03 19:21
Posten ändrad:
2016-01-04 21:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007