transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Is fatherhood becoming more visible at work? Lessons from Sweden

Författare och institution:
Linda Haas (-); Philip Hwang (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Invited talk for the Boston College’s Global Workforce Roundtable, London, UK,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
229442
Posten skapad:
2016-01-03 17:44
Posten ändrad:
2016-01-03 17:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007