transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The League of the Arab States, The Gulf Cooperation Council and the Arab Civil Uprisings, 2011-13’

Författare och institution:
Michael Schulz (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Regional organizations and peacemaking : challengers to the UN? / edited by Peter Wallensteen and Anders Bjurner, s. 202-216
ISBN:
9781138019126
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Globaliseringsstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och konfliktforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
LAS, GCC, Arab uprisings
Postens nummer:
229412
Posten skapad:
2016-01-03 09:44
Posten ändrad:
2016-01-07 14:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007