transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ninth Grade Students ́ Beliefs about Physical Education and the Impact of Weekly Lessons

Författare och institution:
Konstantin Kougioumtzis (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Göran Patriksson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Idrottsvetenskap / Göteborgs universitet, Idrottshögskolan, ISSN 1653-6991; nr 1
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialpsykologi
Postens nummer:
229396
Posten skapad:
2016-01-02 12:36
Posten ändrad:
2016-07-06 10:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007