transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

When a managerial panacea was translated rationally: The case of corporatization in the Swedish state-owned mail enterprise.

Författare och institution:
Carina Abrahamson Löfström (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Anders Örtenblad, Handbook of Research on Management Ideas and Panaceas. Adaptation and Context. , s. 302-319
ISBN:
9781783475599
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Edward Elgar Publishing
Förlagsort:
Cheltenham, UK, Northampton, MA, US.
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Management ideas, adaptation, translation
Postens nummer:
229376
Posten skapad:
2016-01-01 11:08
Posten ändrad:
2016-01-07 14:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007