transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skäl att rösta strategiskt i riksdagsval

Författare och institution:
Annika Fredén (-); Henrik Oscarsson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Bergström, Annika, Bengt Johansson, Henrik Oscarsson, Maria Oskarson (2015) Fragment. SOM-rapport 63. Göteborgs universitet: SOM-institutet.,
ISBN:
978-91-89673-32-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
strategisk röstning väljarbeteende val Sverige 2014
Postens nummer:
229354
Posten skapad:
2015-12-30 21:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007