transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fathers and organizational culture - Barriers to men’s sharing parental leave in Sweden

Författare och institution:
Linda Haas (-); Philip Hwang (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Invited talk for the 2012 Colloquium Series, Demography Unit, University of Stockholm, Sweden,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
229347
Posten skapad:
2015-12-30 18:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007