transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Varför är pappor så lite engagerade i hem och barn?

Författare och institution:
Philip Hwang (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
I C. P. Hwang (Red.), Faderskap i tid och rum, s. 42-66
ISBN:
91-27-08149-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Natur & Kultur
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
229342
Posten skapad:
2015-12-30 18:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007