transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Consideration Sets for Party Choice: Size, Content, Stability and Relevance

Författare och institution:
Maria Oskarson (Statsvetenskapliga institutionen); Henrik Oscarsson (Statsvetenskapliga institutionen); Edvin Boije (Statsvetenskapliga institutionen)
Antal sidor:
25
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Nyckelord:
Consideration set, party choice, election studies
Postens nummer:
229326
Posten skapad:
2015-12-30 17:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007