transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Temporary agency workers - precarious workers? Perceived job security and employability for temporary agency workers and client organization employees at a swedish manufacturing plant

Författare och institution:
Kristina Håkansson (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Tommy Isidorsson (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Nordic Journal of Working Life Studies, 5 ( 4 )
ISSN:
2245-0157
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Postens nummer:
229297
Posten skapad:
2015-12-30 11:50
Posten ändrad:
2016-04-28 15:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007