transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What is the Future of Sustainability in Early Childhood

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
A. Farrell, S. L. Kagan & E.K M. Tisdall (Eds.), The SAGE Handbook of Early Childhood Research, s. 502-516
ISBN:
978-1-4462-7219-0
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
SAGE
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Early Childhood, Future, Sustainability
Postens nummer:
229290
Posten skapad:
2015-12-30 11:26
Posten ändrad:
2016-07-06 10:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007