transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Science Fiction and the Reality of HCI: Inspirations, Achievements or a Mismatch

Författare och institution:
Omar Mubin (-); Mohammad Obaid (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers); Wolmet Barendregt (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Simeon Simoff (-); Morten Fjeld (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers)
Publicerad i:
Proceedings of the Annual Meeting of the Australian Special Interest Group for Computer Human Interaction, s. 670-672
ISBN:
978-1-4503-3673-4
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this workshop is to explore and exchange ideas on topics emerging from both science fiction and Human-Computer Interaction (HCI). In particular, the main aims are to discuss the contradictions between science fiction and HCI, explore and elaborate on various methodologies that can be used to evaluate fictional content, and how fiction can be used to inspire design.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
Nyckelord:
Science fiction, Human-Computer Interaction
Postens nummer:
229255
Posten skapad:
2015-12-29 19:08
Posten ändrad:
2016-05-04 14:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007