transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Samlad analys av regionala och nationella havmiljödata

Författare och institution:
Per-Olav Moksnes (Institutionen för marina vetenskaper); Johanna Elam (Havsmiljöinstitutet); Anders Grimvall (Havsmiljöinstitutet)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Havsmiljöinstitutets rapportserie
Antal sidor:
212
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Svensk havsmiljöövervakning är idag splittrad mellan nationella och regionala övervakningsprogram, vilket försämrar tillgängligheten av data och möjlighet till analys av större havsområden. Införandet av havsmiljödirektivet har aktualiserat behovet av att utföra tillståndsbeskrivningar av större havsområden och att samordna analyser av data från olika miljöövervakningsprogram. I denna studie undersöktes möjligheterna att utföra en samlad analys av regional och nationell havsmiljödata från datavärden SMHI, som stöd i utvecklingsarbetet av tillståndsbedömningar enligt havsmiljödirektivet. Specifika mål var att beskriva tillgänglighet, omfattning, och kvalitet på underlaget, undersöka hur olika metoder för rumslig aggregering påverkar statusklassning av större havsområden, samt hur analyser av stora datamängder kan rationaliseras med hjälp av programmerad mjukvara.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap
Postens nummer:
229253
Posten skapad:
2015-12-29 17:57
Posten ändrad:
2016-01-26 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007