transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Framgångsrik energieffektivisering börjar och slutar med samverkan

Författare och institution:
Marie Thynell (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
Gränsöverskridande stadsforskning - erfarenheter från sex hållbarhetsprojekt. Rapport 3:2015, s. 51-60
ISBN:
978-91-540-6088-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Formas
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
En kommun måste investera i kunskap, kompetens och engagemang för att arbeta framgångsrikt med energieffektivisering. Det räcker inte att bara ha tillgång till pengar. Projektgruppen har utvecklat en strategi för effektivisering, 'Minska 50 till 2050', som kan hjälpa kommuner och kommunala bostadsföretag att föra in ekonomiska, organisatoriska, juridiska och andra samhällsvetenskapliga perspektiv i det strategiska kommunala energieffektiviseringsarbetet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Ytterligare information:
Gränsöverskridande samverkan är en förutsättning för att framgångsrikt kunna tackla de komplexa samhällsutmaningar som städerna står inför; det gäller klimatförändringar, ökande segregation, bevarande och utveckling av natur- och kulturmiljö, behov av mer hållbara transporter, energieffektivisering och ökade satsningar på förnyelsebar energi. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den här rapporten redovisar och drar lärdom av erfarenheterna från sex stadsforskningsprojekt som nu avslutats. Formas The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning Box 1206, 111 82 Stockholm.
Postens nummer:
229175
Posten skapad:
2015-12-28 13:15
Posten ändrad:
2016-04-28 14:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007