transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Moderskapets komplikationer

Författare och institution:
Eva Lilja (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Kjönnskrift/Könskrift/Könskrift, s. 35-53
ISBN:
978-82-90359-92-3
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Alvheim & Eide
Förlagsort:
Bergen
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Artikeln redogör för problematiken i tre tidiga författarskap på moderskapstemat. Halldis Moren Vesaas redogör för ett lyckligt moderskap. Solveig von Schoultz specificerar ett antal konfliktområden. Elsa Grave analyserar moderns svårighet att skydda sitt barn.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
moderskap, modernism, ironi
Postens nummer:
229156
Posten skapad:
2015-12-28 10:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007