transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rapid re-oxygenation of Baltic Sea sediments following a large inflow event

Författare och institution:
Rutger Rosenberg (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Marina Magnusson (-); Anders Stigebrandt (Institutionen för marina vetenskaper)
Publicerad i:
Ambio, 45 s. 130-132
ISSN:
0044-7447
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
229086
Posten skapad:
2015-12-24 00:05
Posten ändrad:
2016-02-08 16:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007