transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Formation of an EU-Based CSO: A Case Study of the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

Författare och institution:
Denis Frank (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
EU Civil Society: Patterns of Cooperation, Competition and Conflict, s. 18
ISBN:
978-1-137-28230-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Palgrave Macmillan
Förlagsort:
Houndmills
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Postens nummer:
229070
Posten skapad:
2015-12-23 13:11
Posten ändrad:
2015-12-29 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007