transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The end of happiness: temporal distance and judgments of life satisfaction in Sweden, Iran, Spain, and El Salvador

Författare och institution:
Danilo Garcia (Centrum för etik, juridik och mental hälsa & Psykologiska institutionen); Bibinaz Ghiabi (-); Ali Al Nima (Psykologiska institutionen); Trevor Archer (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
International Journal of Happiness and Development, 2 ( 4 ) s. 371-382
ISSN:
2049-2790
E-ISSN:
2049-2804
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim was to investigate the effect of temporal distance on judgments of life satisfaction, which is a well-being construct strongly influenced by personality and based on memory of past events. Participants (N = 529) from Sweden, Iran, Spain, and El Salvador were randomly asked for judgments of life satisfaction in the present, the near-future (one week) or the distant-future (ten years). The main findings were that life satisfaction was judged higher in the present than in both the near and distant future, while no differences were found between near- and distant-future life satisfaction. The findings suggest an ‘end of happiness’ phenomenon, that is, we seem to believe that the present is the happiest moment of our lives.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
construal level theory; CLT; constructive episodic simulation hypothesis; end of history illusion; happiness; life satisfaction; temporal distance.
Ytterligare information:
DOI: 10.1504/IJHD.2015.073945
Postens nummer:
229044
Posten skapad:
2015-12-23 10:02
Posten ändrad:
2016-01-04 12:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007