transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Optimal Experiment Design for Mono-Exponential Model Fitting: Application to Apparent Diffusion Coefficient Imaging

Författare och institution:
Mohammad Alipoor (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling, Chalmers); Stephan E Maier (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling, Chalmers); Andrew Mehnert (-); Fredrik Kahl (Institutionen för signaler och system, Bildanalys och datorseende, Chalmers)
Publicerad i:
BioMed Research International, 2015 s. Article nr 138060
ISSN:
2314-6133
E-ISSN:
2314-6141
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
PubliceringsÄr:
2015
SprÄk:
engelska
FulltextlÀnk:
FulltextlÀnk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
The mono-exponential model is widely used in quantitative biomedical imaging. Notable applications include apparent diffusion coefficient (ADC) imaging and pharmacokinetics.The application of ADC imaging to the detection of malignant tissue has in turn prompted several studies concerning optimal experiment design for mono-exponential model fitting. In this paper, we propose a new experiment design method that is based on minimizing the determinant of the covariance matrix of the estimated parameters (đ·-optimal design). In contrast to previous methods, đ·-optimal design is independent of the imaged quantities. Applying this method to ADC imaging, we demonstrate its steady performance for the whole range of input variables (imaged parameters, number of measurements, range of 𝑏-values). Using Monte Carlo simulations we show that the đ·-optimal design outperforms existing experiment design methods in terms of accuracy and precision of the estimated parameters.
Ämne (baseras pĂ„ Högskoleverkets indelning av forskningsĂ€mnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Medicinteknik
Chalmers styrkeomrÄden:
Livsvetenskaper
Postens nummer:
229004
Posten skapad:
2015-12-22 15:09
Posten Àndrad:
2016-05-24 11:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet ‱ Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007