transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Is there such a thing as an intra-regional brain drain? A study of firm closure and individual’s movement in the manufacturing sector in Region Västra Götaland

Författare och institution:
Anders Larsson (Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi); Martin Henning (-); Erik Elldér (Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi)
Publicerad i:
5:th NoRSA Conference, 15-6 January, Grimstad, Norway,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Postens nummer:
228999
Posten skapad:
2015-12-22 14:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007