transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Self-selection and economic assimilation of immigrants from Argentina and Chile to the US, Sweden and Israel, 1973–1985

Författare och institution:
Debora Pricila Birgier (-); Christer Lundh (-); Yitchak Haberfeld (-); Erik Elldér (Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi)
Publicerad i:
RC 28, Social Inequality, Cohesion and Solidarity" 28-30 May, Tilburg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Postens nummer:
228998
Posten skapad:
2015-12-22 14:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007