transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kinetic Studies to Elucidate Impaired Metabolism of Triglyceride-rich Lipoproteins in Humans.

Författare och institution:
Martin Adiels (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Hälsometri & Wallenberglaboratoriet); Adil Mardinoglu (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi, Chalmers); Marja-Riitta Taskinen (-); Jan Borén (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet)
Publicerad i:
Frontiers in Physiology, 6 s. 342
ISSN:
1664-042X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
To develop novel strategies for prevention and treatment of dyslipidemia, it is essential to understand the pathophysiology of dyslipoproteinemia in humans. Lipoprotein metabolism is a complex system in which abnormal concentrations of various lipoprotein particles can result from alterations in their rates of production, conversion, and/or catabolism. Traditional methods that measure plasma lipoprotein concentrations only provide static estimates of lipoprotein metabolism and hence limited mechanistic information. By contrast, the use of tracers labeled with stable isotopes and mathematical modeling, provides us with a powerful tool for probing lipid and lipoprotein kinetics in vivo and furthering our understanding of the pathogenesis of dyslipoproteinemia.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Bioinformatik (beräkningsbiologi)
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Bioinformatik och systembiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
very low density lipoproteins, apoB, multocomnpartmental modeling, kinetics, stable isotopes
Postens nummer:
228899
Posten skapad:
2015-12-22 10:14
Posten ändrad:
2016-01-15 09:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007