transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Residue currents with prescribed annihilator ideals on singular varieties

Författare och institution:
Richard Lärkäng (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Mathematische Zeitschrift, 279 ( 1 ) s. 333-358
ISSN:
0025-5874
E-ISSN:
1432-1823
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Given an ideal J on a complex manifold, Andersson and Wulcan constructed explicitly a current R^J such that the annihilator of R^J is J, generalizing the duality theorem for Coleff–Herrera products. We describe a way to generalize this construction to ideals on singular varieties.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Geometri
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
228898
Posten skapad:
2015-12-22 09:42
Posten ändrad:
2016-08-15 09:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007