transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Healthcare provider contact for children with symptoms of sleep-disordered breathing: a population survey.

Författare och institution:
Gunhildur Gudnadottir (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar); A Ehnhage (-); M Bende (-); M Andersson (-); A Cervin (-); L O Cardell (-); Johan Hellgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar)
Publicerad i:
The Journal of laryngology and otology, 130 ( 3 ) s. 296-301
ISSN:
1748-5460
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Symptoms of sleep-disordered breathing in children, such as frequent snoring, apnoea and choking, may lead to health problems if untreated. The caregiver's level of awareness of these symptoms has been poorly studied. This study aimed to study healthcare provider contact related to sleep-disordered breathing symptoms in a population of children aged 0-11 years.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi
Postens nummer:
228882
Posten skapad:
2015-12-21 15:45
Posten ändrad:
2016-03-29 14:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007