transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bone material strength is associated with areal BMD but not with prevalent fractures in older women.

Författare och institution:
Robert Rudäng (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); M Zoulakis (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Daniel Sundh (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Helena Brisby (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); A Diez-Perez (-); Linda Johansson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Dan Mellström (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Anna Darelid (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Mattias Lorentzon (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition)
Publicerad i:
Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA, 27 ( 4 ) s. 1585-1592
ISSN:
1433-2965
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Reference point indentation is a novel method to assess bone material strength index (BMSi) in vivo. We found that BMSi at the mid-tibia was weakly associated with spine and hip areal bone mineral density but not with prevalent fracture in a population-based cohort of 211 older women.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Endokrinologi
Postens nummer:
228837
Posten skapad:
2015-12-21 13:06
Posten ändrad:
2016-05-13 07:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007