transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comment on the proposed precedence of Cognettia Nielsen & Christensen, 1959 over Euenchytraeus Bretscher, 1906 and Chamaedrilus Friend, 1913 (Annelida, Oligochaeta, ENCHYTRAEIDAE) (Case 3689; see BZN 72: 186–192)

Författare och institution:
Emilia Rota (-); Svante Martinsson (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Christer Erséus (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
Publicerad i:
Bulletin of Zoological Nomenclature, 72 ( 4 ) s. 303-307
ISSN:
0007-5167
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Morfologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biologisk systematik
Postens nummer:
228828
Posten skapad:
2015-12-21 12:09
Posten ändrad:
2015-12-21 12:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007