transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

'Jag är inte galen': Patientröster i samband med utskrivning från Sankt Lars sjukhus i Lund 1967–1992

Författare och institution:
Frida Wikström (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Svenska historikermötet, Stockholm, 8–10 maj 2014. Session 1: Ur galen synvinkel? Att studera psykiatri och sinnessjukvård från patienternas perspektiv,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Medicinens historia
Ytterligare information:
http://www.historia.su.se/om-oss/evenemang/svenska-historikerm%C3%B6tet-2014/program/vetenskapligt-program
Postens nummer:
228817
Posten skapad:
2015-12-21 11:32
Posten ändrad:
2016-01-14 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007