transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The relative weight of two Swedish prosodic contrasts

Författare och institution:
Åsa Abelin (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Bosse Thorén (-)
Publicerad i:
E. Babatsouli & D. Ingram (eds.) Proceedings of the International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech, 7 - 10 September 2015, Chania, Greece , s. 1-7
ISBN:
978-618-82351-0-6
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Fonetik
Nyckelord:
prosody, Swedish
Postens nummer:
228735
Posten skapad:
2015-12-18 17:26
Posten ändrad:
2016-06-15 20:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007