transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Neonatal outcomes in subgroups of women with preterm prelabor rupture of membranes before 34 weeks.

Författare och institution:
Martin Stepan (-); Teresa Cobo (-); Jan Maly (-); Martina Navratilova (-); Ivana Musilova (-); Helena Hornychova (-); Bo Jacobsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Marian Kacerovsky (-)
Publicerad i:
The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, 29 ( 14 )
ISSN:
1476-4954
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To evaluate the influence of microbial invasion of the amniotic cavity (MIAC) and histological chorioamnionitis (HCA) on short-term neonatal outcome in women with preterm prelabor rupture of membranes before 34 weeks of gestation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi
Postens nummer:
228706
Posten skapad:
2015-12-18 13:46
Posten ändrad:
2016-04-28 14:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007