transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Amniotic fluid prostaglandin E2 in pregnancies complicated by preterm prelabor rupture of the membranes.

Författare och institution:
Ivana Musilova (-); Ctirad Andrys (-); Marcela Drahosova (-); Helena Hornychova (-); Bo Jacobsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Ramkumar Menon (-); Piotr Laudanski (-); Martin Stepan (-); Tomas Bestvina (-); Marian Kacerovsky (-)
Publicerad i:
The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, 29 ( 18 ) s. 2915-2923
ISSN:
1476-4954
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To determine amniotic fluid prostaglandin E2 concentrations in women preterm prelabor rupture of the membranes (PPROM) with respect to microbial invasion of the amniotic cavity (MIAC), intraamniotic inflammation (IAI), microbial-associated IAI, histological chorioamnionitis, and short-term neonatal morbidity.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
228704
Posten skapad:
2015-12-18 13:43
Posten ändrad:
2016-07-05 15:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007