transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prediction of small-for-gestational-age status by symphysis-fundus height: a registry-based population cohort study.

Författare och institution:
Asd Pay (-); J F Frøen (-); A C Staff (-); Bo Jacobsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); H K Gjessing (-)
Publicerad i:
BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, 123 ( 7 ) s. 1167–1173
ISSN:
1471-0528
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To develop a chart for risk of small-for-gestational-age (SGA) at birth depending on deviations in symphysis-fundus (SF) height values for gestational age during pregnancy weeks 24-42.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
228701
Posten skapad:
2015-12-18 13:38
Posten ändrad:
2016-06-23 11:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007