transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kognitiv rehabilitering. Teoretisk grund och praktisk tillämpning

Författare och institution:
Ann Björkdahl (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Inga-Lill Boman (-)
ISBN:
9789144096520
Antal sidor:
170
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
För att kunna ge bra vård till personer med kognitiva problem krävs kunskap om hur bedömningar av patienter går till och vilka åtgärder som kan sättas in. I den här boken beskriver författaren grundläggande hur kognitiva svårigheter kan yttra sig och konkretiserar hur möten med patienter kan se ut och på vilka sätt man kan ge stöd eller träning. I dag finns det ofta krav på kortare vårdtider och effektivitet. Arbetsterapeutens bedömning måste därför innehålla en uppskattning av vad man kan uppnå och vilka metoder som är lämpliga att använda för att nå så långt som möjligt, satta i relation till tillgängliga resurser. Får patienten en riktig och välgrundad bedömning av sitt tillstånd är också möjligheten till rätt form av stöd större. Kognitiv rehabilitering ger förutom grundläggande kunskap i ämnet också en fördjupad kännedom kring hur man kan skapa en struktur för vad och hur man bedömer, förslag på modeller som är användbara som stöd i arbetet samt idéer kring genomförbara och effektiva interventioner. Boken vänder sig främst till studenter som utbildar sig till arbetsterapeuter och andra utbildningar som kommer i kontakt med kognitiva problem men också till personer som redan är yrkesverksamma och arbetar inom området kognitiv problematik.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
Nyckelord:
Kognition, Insikt, rehabilitering, bedömning, intervention
Postens nummer:
228691
Posten skapad:
2015-12-18 12:18
Posten ändrad:
2015-12-23 13:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007