transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The economic value of social and emotional learning

Författare och institution:
Alli Klapp (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
TC, Columbia University
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
228690
Posten skapad:
2015-12-18 12:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007