transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bricolage as Anthropological Practice

Författare och institution:
Alyssa Grossman (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
Montage as Artistic, Cultural and Scientific Practice symposium, Swiss Ethnological Society Audio-Visual Commission, Zürich, Switzerland.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
228655
Posten skapad:
2015-12-17 21:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007